Koristi in priložnosti zelene preobrazbe

GREEN STAR je viden pečat odličnosti pri doprinosu k podnebni nevtralnosti in bolj zeleni prihodnosti.

Obvladajte poslovna
tveganja zelene preobrazbe

Podnebne spremembe prinašajo številna tveganja. Fizična tveganja se vidijo v posledicah neurij, poplav in suš, kronična pa v dvigu temperature, gladine morja, pomanjkanje vode, uničevanja habitatov.
Tveganja prehoda so povezana z nenadnimi spremembami podnebnih in okoljskih politik. To se prav zdaj dogaja. Tveganja povečajo še napredek v tehnologiji, potrošniške preference, razpoloženje na trgu in usmeritev vlagateljev in financerjev.

Pridobite konkurenčne prednosti

Nekatera podjetja so svoja jedra poslovanja že prilagodila trajnosti. Spoznala in raziskala so priložnosti zelene preobrazbe in jih implementirala v rešitve, ki predstavljajo nove konkurenčne prednosti. To so podjetja, ki so tako zadržala ali izboljšala svoj položaj v dobavnih verigah. To so podjetja, ki so konkurenčnost povečala z novimi partnerskimi sodelovanji pri zeleni preobrazbi.

Povečajte učinkovitost
in znižajte stroške

Konkretno. Izmerite svoj ogljični in okoljski odtis. Zastavite si cilje za zmanjšanje odtisa. Izračunajte kako globoka je vrzel. Koliko manjka, da bi dosegli cilje podnebne nevtralnosti? Potem enostavno izkoristite priložnosti v spremembah procesov, tehnologij, materialov  in pridobite dvakrat. Prvič z bolj zelenim odtisom poslovanja in drugič z večjo učinkovitostjo in dobički.

Izboljšajte si dostop do kapitala,
financ in zavarovanj

Ponudniki finančnih storitev zeleno preobrazbo jemljejo zelo resno. Na trgu so že prvi produkti namenjeni financiranju zelenih projektov. Vlagatelji zelenim projektom namenjajo več pozornosti. Hkrati EU spreminja taksonomijo, ki bo zahtevala transparentnost in konkretne podatke o prispevku k podnebni nevtralnosti v zameno za bolj ugodno financiranje. Hkrati bo zeleno preobrazbo tudi finančno podprla.

Povečajte ugled in kredibilnost

Znamka podjetja ni bila še nikoli toliko izpostavljena. Potrošniki budno spremljajo zaveze in doseganje ciljev podnebne nevtralnosti. Civilna družba je sprožila že več tožb proti podjetjem, ki niso bila dovolj ambiciozna na poti zelene preobrazbe. Danes sta ugled podjetja in zaupanje deležnikov najpomembnejša.