Green Star analiza 2023
Odnos slovenskih
podejtij do trajnostnosti

Prva analiza v Sloveniji, ki proučuje, kje na poti zelene preobrazbe se slovenska podjetja nahajajo in kakšen je njihov odnos do trajnostnostnost.

V analizi so obravnavana podjetja, ki so do izteka leta 2023 zaključila proces pridobitve Green Star za leto 2022.

Poročilo sistematično analizira odgovore podjetij, ki so zaključila proces pridobitve Green Star za leto 2022.  Pokriva vse tri ESG vidike trajnostnega poslovanja. Izpostavlja tudi vrzeli, ki jih podjetja morajo premostiti, če želijo doseči cilje razogljičenja. Ključna ugotovitev analize je, da bi bila podjetja lahko bolj ambiciozna na področju uvajanja trajnostnih vidikov v poslovanje.

Namen tega poročila je spodbuditi podjetja, da bolj aktivno stopijo na pot trajnostne preobrazbe in v tem prepoznajo priložnost. Predvsem pa, da se pričnejo odločati na osnovi ESG podatkov, kar vodi v bolj trajnostno in odporno prihodnost.
V kolikor Green Star analize ne prejmete v vaš poštni predal, prosimo preverite tudi neželjeno pošto.

Registrijate se in prejmite Green Star analizo v vaš e-poštni predal