Najboljši zaveznik
uspešne zelene preobrazbe

Certifikat za uvajanje trajnostnih (ESG) vidikov in podnebnega ukrepanja v podjetju.

Ponosno pokažite svoj doprinos k trajnostnemu poslovanju

Voditelji prihodnosti, imetniki Green Star certifikata, stremijo k najvišjim standardom za uvajanje trajnostnih - ESG načel in podnebnih ukrepov v poslovanje.
So ambiciozni pri zastavljanju ciljev in konkretni pri ukrepanju.
Uvajajo inovativne poslovne modele, zelene tehnologije, nova znanja in kompetence.
Svojo uspešnost dokazujejo z izboljšanim vplivom na  podnebje, okolje in družbo.
So voditelji prihodnosti, dobro pripravljeni na izzive zelenega prehoda.
So zaupanja vreden partner in vzor, ki mu je vredno slediti.

Izkoristite priložnosti zelene preobrazbe

Green Star podjetja pridobijo številne koristi, ki učinkujejo vzdolž celotne verige dodane vrednosti.

Obvladajte poslovna tveganja zelene preobrazbe.
Povečajte učinkovitost in znižajte stroške.
Pridobite konkurenčne prednosti.
Izboljšajte si dostop do kapitala, financ in zavarovanj.
Povečajte ugled in kredibilnost.

Bodite uspešni na poti zelene preobrazbe

Obvladajte podnebna tveganja in ukrepajte

OBVLADAJTE
TVEGANJA

Poslovno okolje se bliskovito spreminja.
Bolj osveščeni kupci, nove tehnologije in intenziven poseg regulative ustvarjajo izjemen pritisk na strateške odločitve podjetij.
Ugled podjetij je na kocki. Zmagajo tisti, ki tveganja spremenijo v priložnosti.

IZMERITE
ODTIS

Zastaviti cilje in sprejeti zaveze ni mogoče, dokler ni transparentno jasno kakšen je sedanji odtis vašega poslovanja. Enako velja za vašo nabavno in uporabno verigo.
Obvezno nefinančno poročanje bo razgalilo podjetja.

ZASTAVITE
CILJE

Ambiciozno zastavljeni cilji EU, podnebna nevtralnost 2050 in znižanje izpustov za 55% do 2030 se hitro prenašajo v cilje, strategije in operativo podjetij.
Časa za ukrepanje je malo. Pri zelenih zvezdah se to odraža v ambiciozno zastavljenih ciljih.

KONKRETNO
UKREPAJTE

Bistveno je odločanje na osnovi podatkov. Sistem metrik  mora jasno odražati zastavljene cilje in mejnike. Ključno za napredek je konstantno merjenje učinka izboljšav. Hkrati tehnologije omogočajo merjene in avtomatsko poročanje v realnem času.

Poslujte v skladu z ESG kriteriji

UPRAVLJANJE

Kriteriji upravljanja ocenjujejo kako vodilni prispevajo k doseganju ciljev podnebne nevtralnosti, kako močne zaveze je podjetje sprejelo, s kakšnim zagonom uvaja spremembe, kako nagrajuje zaposlene za zelene dosežke in kako spoštuje pravice svojih deležnikov.

OKOLJSKI VIDIK

Okoljski kriteriji pokažejo kakšen odnos ima posamezno podjetje do okolja. Podjetja morajo jasno oceniti in ovrednotiti svoj podnebni odtis. Šteje vse od vhodnih materialov, rabe in proizvodnje energije, učinkovitosti procesov, do ravnanja z vodo in odpadki, s poudarkom na zmanjšanju emisij toplogrednih plinov.

DRUŽBENI VIDIK

Družbeni kriteriji preučujejo kako učinkovito so povezovanje, sodelovanje in vključenost različnih deležnikov pri doseganju ciljev podnebne nevtralnosti. Med ključne deležnike sodijo zaposleni, dobavitelji, stranke, kupci, uporabniki in skupnosti v katerih podjetja poslujejo.

Preverite, ali ste pravi kandidat za certifikat Green Star 

Zastavljate cilje in oblikujete trajnostne strategije?

Izvajate aktivnosti za izboljšanje ogljičnega in okoljskega odtisa?

Iščete zelene vire za financiranje vaše rasti?

Izboljšujete konkurenčni položaj pri kupcih in dobaviteljih?

Krepite ugled z dosežki zelene preobrazbe ?

Pridobite
certifikat v treh enostavnih korakih.

Pridobite Green Star
1
Izpolnite vprašalnik in
kvantificirajte trditve.
2
Soočite se s
trajnostnimi rezultati.
3
Pridobite oceno
in priznanje.

Zvezde zelenega gospodarstva

Prejemniki Green Star certifikata

Testimoniali

Trajnostna naravnanost danes predstavlja konkurenčno prednost posameznega podjetja.
Odločitev, da s certifikatom Green Star potrdimo naša prizadevanja, ki Jelovico umeščajo v evropski vrh trajnostno naravnanih podjetij, je za nas logični korak, s katerim še dodatno utrjujemo svoj položaj vodilnega izvoznika nizkoenergijskih montažnih objektov na najzahtevnejša evropska tržišča.

Gregor Benčina

predsednik skupine Slovenijales

Za pridobitev certifikata Green Star smo se odločili, ker smo želeli preveriti, kje na poti zelene preobrazbe se trenutno nahajamo. Prejetih pet zvezdic je dokaz, da je trajnost v Lidlu Slovenija zapisana globoko v naš DNK in da smo na pravi poti k doseganju naših trajnostnih ciljev. Trajnost ni tekmovanje, temveč skupna pot vseh proti istemu cilju, zato upamo, da se nam na poti zelene preobrazbe kmalu pridruži še več slovenskih podjetij.

Lidl Slovenija

predsednik skupine Slovenijales

S certifikatom imamo objektiven dokaz, da je podjetje pravilno usmerjeno in da so prvi koraki na poti do strateškega trajnostnega poslovanja že za nami. Certifikat naše napore standardizira in nam pomaga, da jih komuniciramo s trgom, hkrati pa je proces pridobitve prinesel kakovosten pregled, ki nam dodatno pomaga oblikovati in pripraviti naše podjetje na prihodnost.

Melanija Korošec

direktorica blagovne znamke Elan

Za pridobitev Green Star odločili  zaradi naše dolgoletne tradicije na tem področju kot zaradi preverbe naših prihodnjih trajnostnih ambicij. Dobili smo potrditev, da smo z dejanji na pravi poti, izpostavljena priporočila za izboljšavo pa so nas opogumila, da so tudi naša razmišljanja za naprej skladna s prihajajočo regulativo. Priporočam ga praktično vsakomur, saj bo poenoteno razumevanje trajnosti ključno za to, da bomo lahko družba kot celota še naprej ostali odgovorni do prihodnjih generacij.

Miha Mermal

izvršni direktor za marketing in trajnostni razvoj


S sprejeto strategijo ESG podali odgovor, v kakšnem svetu želimo živeti in kakšnega zapustiti prihodnjim generacijam. Green Star potrjuje, da smo na pravi poti - da uvajamo, glede na sektor, katerega del smo, smiselne in učinkovite ukrepe. Na podlagi poročila, ki smo ga prejeli, smo potrdili tudi naše cilje in zaveze na področjih, na katera se bomo osredotočili v prihodnje.

Jure Bračko

direktor Sektorja marketinga in komuniciranja

Pridobitev certifikata priporočamo vsem podjetjem, saj se skozi pridobitveni postopek začnemo dodatno zavedati, kaj vse lahko kot podjetje naredimo k bolj trajnostnemu okolju. Zavedanje pa je prvi korak pri implementaciji zelene strategije in doprinos k skupnemu reševanju podnebne krize.
Marko Boškoski

Vodja financ za Slovenijo in Hrvaško

Vzpostavitev boljših pogojev za prihajajoče generacije je nujno potrebna in neizogibna. Iz tega razloga smo našo zavezo k družbeni odgovornosti in trajnostnemu poslovanju nadgradili še s pridobitvijo Green Star. S spremljanjem okoljskih, družbenih in upravljavskih ukrepov izkazujemo dgovornost do svojih zaposlenih, dobaviteljev,  poslovnih partnerjev ter vseh ostalih deležnikov.

Katarina Mazi

vodja področja kakovosti

Trajnost je danes zelo aktualna tema, v podjetju Lumar pa je trajnost ključna vrednota in del našega DNK že vrsto let. . S certifikatom Green star, smo našo večletno trajnostno usmeritev lahko dejansko ovrednotili. Želimo si, da bi certifikat Green star pripomogel k merljivemu, transparentnemu in verodostojnemu naslavljanju trajnostnega poslovanja podjetij, ter po drugi strani pomenil spodbudo za podjetja, da bodo izvajala še nadaljnje korake in razvoj v smeri trajnostnega poslovanja in zelenega prehoda

Marko Lukić

direktor in lastnik

Tekom procesa pridobitve certifikata Green Star smo dobili kakovosten vpogled v tveganja, izzive in priložnosti Spara Slovenija na področju trajnosti, obenem pa tudi potrditev, da na tej poti trajnosti delamo prave korake. Po njej bomo stopali še naprej z vključenostjo vseh deležnikov in skupnim delovanjem, saj verjamemo, da je le tako mogoče doseči zastavljene cilje in trajnostne zaveze.


Maša Šprajcar-Rančić

vodja trajnostnega razvoja

Novice iz Green Star sveta

Prejemniki Green Star certifikata