Zelena preobrazba

Podnebne spremembe spreminjajo posel.

Podjetja se srečujejo s številnimi novimi pritiski. Kupci  pričakujejo podnebju in okolju prijazne rešitve ter večjo transparentnost poslovanja. Skladi, banke in financerji vlagajo in nagrajujejo bolj trajnostne poslovne modele. Zelene tehnologije in inovacije kažejo, da bodo pustile zadaj vse tiste, ki jih ne implementirajo. Zakonodaja pospešeno stiska preživelo poslovanje preteklosti in spodbuja nove zelene rešitve. Hkrati ugled podjetij še nikoli ni bil tako na kocki. Potrošniki in državljani že tožijo podjetja in vlade, če so ti premalo ambiciozni na poti zelene preobrazbe.

Ob teh izzivih se kažejo temeljna tveganja za stabilnost in blaginjo družbe, hkrati pa nastajajo izjemne nove priložnosti za prilagajanje. Prehod na podnebno nevtralno – krožno – gospodarstvo je edina mogoča prihodnost in največji projekt naše družbe. Vsaka naša aktivnost mora zmanjševati porabo naravnih virov, emisije in odpadke ter mora biti bolj energetsko učinkovita.

Da bi omejili emisije toplogrednih plinov in dosegli evropski zeleni dogovor, potrebujemo več obnovljive energije, elektrifikacijo, čistejše industrijske proizvodne procese, več recikliranja in ponovne uporabe vseh materialov. Nujne so nove okoljsko manj obremenjujoče tehnologije (storitve, produkti in procesi) ter preusmeritev sredstev v razvoj zelenega gospodarstva. To niso ovire za rast. To so resnične poslovne priložnosti.

Nujni sta preobrazba politik v bolj stabilne in ambiciozne ter preobrazba podjetij in organizacij v okoljsko manj obremenjujoče, ne nazadnje so nujne spremembe navad nas kot posameznikov.

Zelena preobrazba je pot, ne destinacija. Vsako podjetje ima svoje izzive in se posledično nahaja na drugem delu te poti. Za Green Star podjetja velja, da so stopila na to pot, da s svojim poslovanjem izboljšujejo okolje in kakovost življenja. Da so ambiciozna in uspešna pri doseganju globalnih ciljev trajnosti in podnebne nevtralnosti. Da so si prislužila boljši ugled, saj vodijo z zgledom uspešne zelene preobrazbe.