Slovenija je dobila prvih 18 zmagovalcev zelene preobrazbe

GREEN STAR je viden pečat odličnosti pri doprinosu k podnebni nevtralnosti in bolj zeleni prihodnosti.

Prejemniki certifkata Green Star za leto 2021 so A1 Slovenija, Britansko-slovenska gospodarska zbornica, BTC, Crowe BSF, EES Sistemi, Elan, Eles, Gorenje, del skupine Hisense Europe, Intersport ISI, Jelovica, Lidl Slovenija, Lumar IG, Merkur trgovina, Merck Sharp & Dohme, M Sora, Nova KBM, Slovenski državni holding in Telprom.


Green Star je prvi certifikat za uvajanje trajnostnih načel v poslovanje in podnebno ukrepanje v Sloveniji, ki kaže, kje na poti zelene preobrazbe se posamezno podjetje nahaja. Osnova za izdajo certifikata Green Star je ESG-ocena Green Star na področju trajnostnega poslovanja in podnebnega ukrepanja, ki temelji na mednarodnih okvirjih in standardih za trajnostno poročanje ter EU-zakonodaji. Ocenjuje vpliv dejavnikov upravljanja, okolja ter družbe na podjetje in odtis ter vpliv podjetja na okolje, podnebje in družbo. Tako lahko podjetja med drugim uvidijo, kako ambiciozni so njihovi zastavljeni cilji in ali delujejo skladno z ukrepi in aktivnostmi s cilji zapolnjevanja vrzeli do podnebne nevtralnosti.

Med prvimi prejemniki certifikata so tako velika podjetja, ki imajo domače in tuje lastnike ter slovenski MSP. Čeprav so med njimi bistvene razlike kje na poti zelene preobrazbe se nahajajo, smo z rezultati lahko objektivno zadovoljni, saj ta podjetja koncepte trajnosti konkretno vključujejo v jedra svojih poslovanj.

Prvi rezultati nas hrabrijo, da bo tudi slovensko gospodarstvo kos zahtevani zeleni preobrazbi in doseganju podnebno nevtralnega gospodarstva in družbe

V več kot 2/3 teh podjetij je odgovornost za uspešno zeleno preobrazbo zaupana najvišjemu vodstvu v podjetjih.
Skoraj vsa podjetja se strinjajo, da mora odločanje o trajnostnih in podnebnih strategijah temeljiti na osnovi podatkov. Prav zato ne preseneča, da jih skoraj 2/3 redno meri svoj ogljični odtis, v obsegu 1 in 2, med njimi pa so tudi taka, ki so uspešno implementirala merjenja emisij obsega 3.
Ta podjetja so, v več kot polovici primerov, transparentna v komuniciranju svojih trajnostnih in podnebnih dosežkov v obliki trajnostnih poročil.  Za 4 od 5 podjetij pa je ključno vključevanje partnerjev v izboljšanje učinkovitosti zelenega prehoda.

Pozitivni odzivi podjetij

V CER smo bili najbolj veseli odziva podjetij. Rezultatov so se veselila vsa podjetja, tudi tista, ki v letošnjem letu niso izpolnila, sicer strogih ESG kriterijev, saj jim je Green Star omogočil, da se z zeleno preobrazbo podrobneje seznanijo ali pa da so preverila kako ambiciozna in konkretna so na tej poti.

»Green Star je zelo aplikativno orodje za seznanitev o tem, na kakšen način bomo trajnost v poslovnem okolju obravnavali in o njej poročali praktično že jutri. V družbi BTC smo se za pridobitev Green Star certifikata odločili tako zaradi naše dolgoletne tradicije na tem področju kot zaradi preverbe naših prihodnjih trajnostnih ambicij. Dobili smo potrditev, da smo z dejanji na pravi poti, izpostavljena priporočila za izboljšavo pa so nas opogumila, da so tudi naša razmišljanja za naprej skladna s prihajajočo regulativo. Priporočam ga praktično vsakomur, saj bo poenoteno razumevanje trajnosti ključno za to, da bomo lahko družba kot celota še naprej ostali odgovorni do prihodnjih generacij.« Miha Mermal, Izvršni direktor za marketing in trajnostni razvoj družbe BTC.

»Za pridobitev certifikata Green Star smo se odločili, ker smo želeli preveriti, kje na poti zelene preobrazbe se trenutno nahajamo. Prejetih pet zvezdic je dokaz, da je trajnost v Lidlu Slovenija zapisana globoko v naš DNK in da smo na pravi poti k doseganju naših trajnostnih ciljev. Trajnost ni tekmovanje, temveč skupna pot vseh proti istemu cilju, zato upamo, da se nam na poti zelene preobrazbe kmalu pridruži še več slovenskih podjetij,« so ob tej priložnosti povedali v Lidlu Slovenija.

V M Sori se za pridobitev Green Star certifikata v prvi vrsti nismo odločili zaradi certifikata samega, temveč zaradi metodologije, kazalnikov in znanja, ki podpira sam certifikat. »V tem smo namreč videli največjo dodano vrednost in prvi korak k dejanskim meritvam. Z njim smo prvič sistematično zbrali vse potrebne podatke, dobili objektivno oceno našega trajnostnega poslovanja in podnebnega ukrepanja ter usmeritve in jasne cilje za trajnostni napredek v prihodnosti,« je povedal Aleš Ugovšek, vodja strategije v M Sora.

CER vsem prejemnikom Green Star iskreno čestita

V CER smo izjemno zadovoljni z odzivom slovenskega gospodarstva in podjetij. To pritrjuje odločitvi, o lansiranju prvega aplikativnega orodja za boljše razumevanje in uresničevanje ciljev zelenega prehoda.

Vsem prejemnikom certifikata Green Star iskreno čestitamo. Hkrati iskreno čestitamo tudi vsem podjetjem, ki sicer Green Star priznanja še niso dobila a so odločna, da to drugo leto spremenijo.

Zadnje novice

Analiza odnosa slovenskih podjetij do trajnosti

Razkrivamo kje na poti zelene preobrazbe se nahajajo slovenska podjetja in kakšen je njihov odnos do trajnostnosti!

15.3.2024

Prejemniki Green Star certifikatov za leto 2022

Zanimanje za certifikat je v primerjavi z letom prej naraslo za 150 odstotkov. V letošnjem letu se je v postopek certificiranja vključilo 45 podjetij, ki poslujejo v Sloveniji in tujini.

6.12.2023

Madwise s pomočjo Green Star do uspešnega trajnostnega poslovanja

Da trajnostna preobrazba poslovanju zahteva temeljito pripravo, so mnenja tudi v digitalni marketinški agenciji Madwise. Kaj jih je spodbudilo k zavezi, da tudi sami sami uvedejo spremembe?

24.10.2023

Tretje srečanje članov Green Star kluba

Tokratno srečanje je gostilo podjetje M Sora, kjer so si člani kluba Green Star lahko ogledali proizvodnjo ter si izmenjevali izkušnje in ideje na temo sodelovanja in vključevanja zaposlenih v trajnostne tematike.

18.10.2023

Strateško orodje za lažje merjenje in načrtovanje trajnostnega razvoja

Certifikat Green Star vam omogoča pregled vseh trajnostnih aktivnosti v podjetju ter ponuja nove ideje in strateške usmerite za nadaljnjo zeleno preobrazbo.

1.10.2023

Pridobitev Green Star priporočamo vsem podjetjem

Pogovor s Sašo Vidmar iz Lidl Slovenija o priložnostih, ki jih ponuja Green Star

28.9.2023

S certifikatom Green Star utrjujemo svoj ugled trajnostno naravnane zavarovalnice

O postopku pridobivanja certifikata in njegovih koristih za zavarovalnico smo se pogovarjali z Dejanom Sršetom, svetovalcem za zavarovalno pravo.

21.9.2023

Nacionalni zmagovalec Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva

Green Star je nacionalni zmagovalec evropske nagrade za spodbujanje podjetništva (European Enterprise Promotion Awards –EEPA) 2023.

2.9.2023

Drugo srečanje članov Green Star kluba

S prejemniki Green Star certifikata smo se srečali že na drugem letošnjem Green Star klubu, ki ga je tokrat gostilo podjetje Lumar hiše, v svoji vzročni hiši v Dragomlju.

20.4.2023

Prejemnik energetske nagrade 2023

Green Star je prejemnik energetske nagrade 2023, v kategoriji najboljši promocijski projekt, po izboru bralcev Časnika Finance.

19.4.2023

Želeli smo oceno, ki bo nastala na standardiziranih postopkih

Pogovor z Mealnjo Korošec iz podjetja Elan o razlogih in koristih pridobitve Green Star

1.2.2023

Prvo srečanje članov Green Star kluba

Green Star klub je namenjen prejemnikom certifikata, kjer si lahko izmenjujejo mnenja, iščejo rešitve na skupne izzive in zadrege ter se med seboj povezujejo.

25.1.2023

Slovenija je dobila prvih 18 zmagovalcev zelene preobrazbe

Slovenija je danes dobila prvih 18 zmagovalcev zelene preobrazbe, ki so za svoj prispevek in napredek na poti zelene preobrazbe pridobili certifikat Green Star.

8.12.2022

Ob pogledu na vprašalnik so zajeli sapo, ampak...

Tudi v Sloveniji imamo podjetja, ki so se pogumno podala na pot trajnostne preobrazbe, nekaj jih je tudi že dobilo certifikat Green Star. Ta izkazuje, da so na pravi poti in delajo pomembne korake pri spremembi poslovanja v podnebno nevtralno.

4.10.2022

Green Star projekt podprlo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Podpora ministrstva tudi uradna potrditev, da bo Green Star certifikat igral ključno vlogo pri opolnomočenju podjetij na poti zelenega prehoda in doseganju podnebne nevtralnosti.

4.2.2022