Strateško orodje za lažje merjenje in načrtovanje trajnostnega razvoja

GREEN STAR je viden pečat odličnosti pri doprinosu k podnebni nevtralnosti in bolj zeleni prihodnosti.

Trajnostna naravnanost podjetij ni več izbira, ampak neizogibna prihodnost. Podjetja, ki se tega zavedajo in svoja poslovanja spreminjajo v bolj trajnostna, so bolj odporna na tveganja in globalne trende. CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo prek Certifikata za uvajanje trajnostnih (ESG) vidikov in podnebnega ukrepanja v podjetju Green Star, podjetjem ponuja strateško orodje, s katerim lažje merijo in načrtujejo trajnostni razvoj.

»Green Star podjetjem omogoča, da razumejo kaj vse vpliva na njihov trajnostno poslovanje. Pomaga jim, zbrati podatke o lastnih vplivih na okolje in podnebje, zaposlene in širšo družbo, spodbuja jih k postavitvi ambicioznih trajnostnih ciljev, izboru prioritet in ukrepov. Prav tako pa jih spodbuja k transparentnemu poročanju in vsakoletnemu spremljanju trajnostnega napredka ter seveda tudi k inoviranju,« pojasnjuje Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo. Certifikat Green Star je do sedaj pridobilo že 33 slovenskih podjetij – med njimi tudi BTC, Lidl Slovenija, M Sora in Generali zavarovalnica.

V reševanje anketnega vprašalnika so vpeti različni oddelki v podjetjih

Postopek pridobitve certifikata temelji na samooceni podjetij o vključenosti ESG kriterijev v poslovanje podjetja. Vprašalnik, ki združuje 115 vprašanj, je sestavljen celostno in vključuje različne vidike poslovanja podjetja. »Postopek izpolnjevanja vprašanj nam je interno koristil, saj smo se povezali med različnimi oddelki, k v svojih procesih izvajajo vsebine s področja trajnosti. Na ta način smo na enem mestu dobili vpogled v trajnostne aktivnosti, ki jih sicer v različnih oddelkih v družbi izvajamo že dlje časa,« pojasnjuje Dejan Srše iz Generali zavarovalnice, kjer je trajnost integrirana v več oddelkih in je tudi pomemben del poslovne strategije celotne skupine Generali.

Podobno opažajo tudi v družbi BTC, kjer so se za pridobitev certifikata Green Star odločili z namenom, da ocenijo dosedanja trajnostna prizadevanja glede na ESG kriterije in preverijo prihodnje trajnostne ambicije.

»Green Star je zelo aplikativno in strateško orodje, s katerim smo na enem mestu zbrali relevantne podatke s področja okolja, zaposlenih, družbe in upravljanja. Z namenom, da ocenimo lastna trajnostna prizadevanja ter izluščimo priložnosti za izboljšanje na poti zelene transformacije. Pri tem smo okrepili komunikacijo in sodelovanje med enotami in sektorji, ki predstavljajo vir podatkov, hkrati pa smo med oddelki delili znanja s področja trajnosti. Ker orodje temelji na mednarodnih okvirih in standardih za trajnostno poročanje, je koristno tudi za razvoj kompetenc zaposlenih, pridobivanje znanj ter poenotenje razumevanja trajnostnih pojmov znotraj družbe,« dodaja Miha Mermal iz družbe BTC.

BTC in Generali: Green Star nas je spodbudil k pripravi nove trajnostne strategije

Po izpolnjenem vprašalniku strokovnjaki iz CER Partnerstva za trajnostno gospodarstvo s podjetji opravijo še validacijski klic, kjer skupaj preverijo skladnost odgovorov in podajo oceno stanja. Če se podjetje odloči za pridobitev certifikata s poglobljenim poročilom s priporočili, te prejme v obsežnem dokumentu, strukturiranem po ESG vidikih.

»Glede na oceno ESG stanja po posameznih področjih predlagamo konkretne korake izboljšanja. Na primer, da podjetja analizirajo podnebna tveganja, tako v dobavni kot uporabni verigi, kakor tudi priložnosti, povezane s podnebnimi spremembami. Da vzpostavijo sistem za spremljanje dejansko zmanjšanih emisij od načrtovanih, da podjetje razmisli o morebitnem povečanju še drugih okoljskih ciljev za doseganje podnebne nevtralnosti, da definira cilje na področju investicij v zeleno preobrazbo itn.,« pojasnjuje Ana Struna Bregar iz CER.

V družbi BTC in Generali zavarovalnici so rezultate, oceno stanja in strateška priporočila izkoristili tudi za pripravo nove trajnostne strategije podjetja. »Vprašalnik je zastavljen sistematično in na način, ki podpira snovanje novih ukrepov. Ocena trenutnega stanja nas je spodbudila k načrtovanju številnih izvedbenih aktivnostih zelene transformacije ter v pripravo nove trajnostne strategije,« učinke Green Star certifikata povzema Miha Mermal iz družbe BTC.»Postopek pridobitve certifikata nam je služil tudi kot predpriprava na pričetek oblikovanja nove trajnostne strategije, k pripravi katere smo pristopili v letošnjem letu, saj nam je pred pričetkom omenjenih aktivnostih pomagal prikazati trenutno stanje podjetja na poti zelene preobrazbe. Koristen je bil tudi povzetek za vodstvo, ki ga je ob izdaji certifikata pripravil CER,« dodaja Dejan Srše iz Generali zavarovalnice.

M Sora: Green Star je pohitril naše razmišljanje o obnovljivih virih energije

Certifikat Green Star je namenjen tudi podjetjem, ki svojo trajnostno preobrazbo šele začenjajo. »Eden največjih izzivov, s katerimi se soočajo podjetja, je, kje začeti. Spremembe in prilagoditve zahtevajo svoj čas, zato je koristno, da podjetje najprej naredi analizo stanja – pregled in oceno trenutne trajnostne naravnanosti in podnebnega ukrepanja,« poudarja Ana Struna Bregar iz CER.

V podjetju M Sora, kjer načrtujejo celostno trajnostno preobrazbo, so se za pridobitev certifikata odločili ravno z namenom, da pridobijo posnetek stanja in ustvarijo podlago za naprej. »Postopek nam je prinesel predvsem samoanalizo in samozavedanje, kje se nahajamo in kje so naše pomanjkljivosti ter kako iz njih narediti naše nove priložnosti. Radi se učimo in pridobivanje certifikata Green Star je dober način učenja na trajnostnem področju, podjetja, ki so dosegla najvišje ocene, pa so dober motivator, da je vse to tudi mogoče iz teorije preliti v prakso,« povzema Barbara Šubic iz podjetja M Sora.

»Če nekatere dele podjetja dobro trajnostno vodimo, kot na primer upravljanje z odpadki, zaposlenim nudimo varno in spoštljivo delovno mesto, imamo jasno strategijo in njen vpliv na okolje in družbo, pa so nekatera področja ostala do sedaj slabo obravnavana. Kot recimo uporaba energije iz obnovljivih virov, energetski pregledi objektov, transparentno in javno poročanje ter komuniciranje trajnostnih ciljev itn. Green Star certifikat je zagotovo pohitril proces razmišljanja o obnovljivih virih energije in odločitev za sončno elektrarno je bila sprejeta. Sledita še izbor izvajalca in izvedba,« o neposrednih vplivih certifikata še dodaja Barbara Šubic.

Lidl: kakovostne podatkovne baze bodo v prihodnosti še bolj pomembne

Informacije o ESG aktivnostih zahteva vse več deležnikov, od kupcev, države, konkurence, zaposlenih do investitorjev, mednarodne skupnosti, potrošnikov in združenj. Z novo Direktivo o poročanju podjetij glede trajnosti (CSRD) pa bodo velika podjetja, ki so po Direktivi NFRD že sedaj zavezana k nefinančnem poročanju, z naslednjim poslovnim letom potrebovala še več strukturiranih podatkov o trajnostnem prizadevanju, sprejetih ukrepih in rezultatih. V podjetju Lidl Slovenija, kjer se s trajnostjo aktivno ukvarjajo že 10 let in ta predstavlja pomemben del poslovne strategije podjetja, se pomena podatkov dobro zavedajo.

»Pridobivanje certifikata je podkrepilo našo ugotovitev, da nam podjetjem na splošno pridobivanje podatkov in njihova kakovost predstavljata velik izziv. V luči novih smernic trajnostnega poročanja bodo v prihodnosti kakovostne podatkovne baze še toliko bolj pomembne. Green Star podjetja dodatno spodbuja, da na enem mestu sistematično zberemo kakovostne podatke, kar nam lahko bistveno olajša nefinančno poročanje v prihodnosti,« pojasnjuje Saša Vidmar iz Lidl Slovenija.

Zadnje novice

Analiza odnosa slovenskih podjetij do trajnosti

Razkrivamo kje na poti zelene preobrazbe se nahajajo slovenska podjetja in kakšen je njihov odnos do trajnostnosti!

15.3.2024

Prejemniki Green Star certifikatov za leto 2022

Zanimanje za certifikat je v primerjavi z letom prej naraslo za 150 odstotkov. V letošnjem letu se je v postopek certificiranja vključilo 45 podjetij, ki poslujejo v Sloveniji in tujini.

6.12.2023

Madwise s pomočjo Green Star do uspešnega trajnostnega poslovanja

Da trajnostna preobrazba poslovanju zahteva temeljito pripravo, so mnenja tudi v digitalni marketinški agenciji Madwise. Kaj jih je spodbudilo k zavezi, da tudi sami sami uvedejo spremembe?

24.10.2023

Tretje srečanje članov Green Star kluba

Tokratno srečanje je gostilo podjetje M Sora, kjer so si člani kluba Green Star lahko ogledali proizvodnjo ter si izmenjevali izkušnje in ideje na temo sodelovanja in vključevanja zaposlenih v trajnostne tematike.

18.10.2023

Strateško orodje za lažje merjenje in načrtovanje trajnostnega razvoja

Certifikat Green Star vam omogoča pregled vseh trajnostnih aktivnosti v podjetju ter ponuja nove ideje in strateške usmerite za nadaljnjo zeleno preobrazbo.

1.10.2023

Pridobitev Green Star priporočamo vsem podjetjem

Pogovor s Sašo Vidmar iz Lidl Slovenija o priložnostih, ki jih ponuja Green Star

28.9.2023

S certifikatom Green Star utrjujemo svoj ugled trajnostno naravnane zavarovalnice

O postopku pridobivanja certifikata in njegovih koristih za zavarovalnico smo se pogovarjali z Dejanom Sršetom, svetovalcem za zavarovalno pravo.

21.9.2023

Nacionalni zmagovalec Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva

Green Star je nacionalni zmagovalec evropske nagrade za spodbujanje podjetništva (European Enterprise Promotion Awards –EEPA) 2023.

2.9.2023

Drugo srečanje članov Green Star kluba

S prejemniki Green Star certifikata smo se srečali že na drugem letošnjem Green Star klubu, ki ga je tokrat gostilo podjetje Lumar hiše, v svoji vzročni hiši v Dragomlju.

20.4.2023

Prejemnik energetske nagrade 2023

Green Star je prejemnik energetske nagrade 2023, v kategoriji najboljši promocijski projekt, po izboru bralcev Časnika Finance.

19.4.2023

Želeli smo oceno, ki bo nastala na standardiziranih postopkih

Pogovor z Mealnjo Korošec iz podjetja Elan o razlogih in koristih pridobitve Green Star

1.2.2023

Prvo srečanje članov Green Star kluba

Green Star klub je namenjen prejemnikom certifikata, kjer si lahko izmenjujejo mnenja, iščejo rešitve na skupne izzive in zadrege ter se med seboj povezujejo.

25.1.2023

Slovenija je dobila prvih 18 zmagovalcev zelene preobrazbe

Slovenija je danes dobila prvih 18 zmagovalcev zelene preobrazbe, ki so za svoj prispevek in napredek na poti zelene preobrazbe pridobili certifikat Green Star.

8.12.2022

Ob pogledu na vprašalnik so zajeli sapo, ampak...

Tudi v Sloveniji imamo podjetja, ki so se pogumno podala na pot trajnostne preobrazbe, nekaj jih je tudi že dobilo certifikat Green Star. Ta izkazuje, da so na pravi poti in delajo pomembne korake pri spremembi poslovanja v podnebno nevtralno.

4.10.2022

Green Star projekt podprlo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Podpora ministrstva tudi uradna potrditev, da bo Green Star certifikat igral ključno vlogo pri opolnomočenju podjetij na poti zelenega prehoda in doseganju podnebne nevtralnosti.

4.2.2022