Želeli smo oceno, ki bo nastala na standardiziranih postopkih

GREEN STAR je viden pečat odličnosti pri doprinosu k podnebni nevtralnosti in bolj zeleni prihodnosti.

Kaj je botrovalo odločitvi, da pridobite certifikat GREEN STAR?

Skrb za zaposlene, družbo in okolje je del Elanove identitete. Prav tako pa je Elan kot podjetje, ki je zraslo na krilih inovacij, vedno zazrto v prihodnost. Verjamemo, da je v luči okoljskih in podnebnih sprememb del odgovornosti tudi na gospodarskih akterjih. Da bi svojo odgovornost lahko pravilno naslovili, smo želeli objektivno oceno stanja našega poslovanja. Želeli smo oceno, ki bo nastala na standardiziranih postopkih in temeljito pregledala vse nujne aspekte našega poslovanja. Končna odločitev za certifikacijo GREEN STAR je bila sprejeta tudi na podlagi poslovnih vrednot, ki jih delimo s CER.


Kakšna spoznanja vam je prinesel proces reševanja vprašalnika?


Zavedali smo se, da del odgovornosti do internega in eksternega okolja že opravljamo, a ker se s trajnostjo srečujemo v različnih sferah svojega poslovanja, smo želeli enoten in celosten pregled. Ob reševanju smo spoznali, da so temelji trajnostnega poslovanja deloma že upoštevani v naši splošni poslovni strategiji, a da jih bomo morali hkrati sistemizirati in na določenih področjih poglobiti. Proces preverjanja podjetja je prinesel uvid, da imamo določene aktivnosti že blizu realizacije (prehod na oskrbo z OVE), kar je olajšalo prioritizacijo določenih poslovnih odločitev.


V čem vidite dodano vrednost pridobitve certifikata?


S certifikatom imamo objektiven dokaz, da je podjetje pravilno usmerjeno in da so prvi koraki na poti do strateškega trajnostnega poslovanja že za nami. Certifikat naše napore standardizira in nam pomaga, da jih komuniciramo s trgom, hkrati pa je proces pridobitve prinesel kakovosten pregled, ki nam dodatno pomaga oblikovati in pripraviti naše podjetje na prihodnost.  
Na kaj se boste osredotočili v prihodnje? Kje še vidite izboljšave?
Prve aktivnosti so že stekle – Elan je z letom 2022 pridobil 100 % električne energije iz OVE, kar bistveno znižuje obseg emisij TGP, prav tako pa je z letom 2022 na Elanovih strehah začela obratovati lastna sončna elektrarna, ki bo znižala zunanje potrebe po električnih energentih. Prostor za izboljšave vidimo tudi v določenih delih nabavne verige in tudi pri upravljanju virov. Ob tem pa smo že začeli sistematično komuniciranje svojega trajnostnega poslovanja, ki ga bomo v prihajajočih letih še poglabljali. Zaživel je nov vsebinski portal "Sustainable by nature", ki je namenjen širši javnosti in uporablja platformo naše blagovne znamke za dvig ozaveščenosti o nujnosti sprememb, ki nas kot podjetje ter naše odjemalce in širšo družbo čakajo na področju okoljevarstva.

Zakaj ostalim podjetjem priporočate, da pridobijo Green Star?


Certifikat ponuja objektivni dokaz in tudi pomaga postaviti trajnost v kontekst poslovne bilance stanja, ki jo uporabite kot temelj poslovnega odločanja. Certifikat usmerja k bolj trajnostnemu poslovanju in nam hkrati pomaga, da dosežke jasneje komuniciramo s trgom. Hkrati nam standard daje kakovosten pregled, ki nam pomaga pri odločitvah za prihodnost. Pri tem se certifikat spremeni v priložnost za strateško usmerjanje podjetja in izkoriščanje njegovega inovativnega potenciala.

Zadnje novice

Analiza odnosa slovenskih podjetij do trajnosti

Razkrivamo kje na poti zelene preobrazbe se nahajajo slovenska podjetja in kakšen je njihov odnos do trajnostnosti!

15.3.2024

Prejemniki Green Star certifikatov za leto 2022

Zanimanje za certifikat je v primerjavi z letom prej naraslo za 150 odstotkov. V letošnjem letu se je v postopek certificiranja vključilo 45 podjetij, ki poslujejo v Sloveniji in tujini.

6.12.2023

Madwise s pomočjo Green Star do uspešnega trajnostnega poslovanja

Da trajnostna preobrazba poslovanju zahteva temeljito pripravo, so mnenja tudi v digitalni marketinški agenciji Madwise. Kaj jih je spodbudilo k zavezi, da tudi sami sami uvedejo spremembe?

24.10.2023

Tretje srečanje članov Green Star kluba

Tokratno srečanje je gostilo podjetje M Sora, kjer so si člani kluba Green Star lahko ogledali proizvodnjo ter si izmenjevali izkušnje in ideje na temo sodelovanja in vključevanja zaposlenih v trajnostne tematike.

18.10.2023

Strateško orodje za lažje merjenje in načrtovanje trajnostnega razvoja

Certifikat Green Star vam omogoča pregled vseh trajnostnih aktivnosti v podjetju ter ponuja nove ideje in strateške usmerite za nadaljnjo zeleno preobrazbo.

1.10.2023

Pridobitev Green Star priporočamo vsem podjetjem

Pogovor s Sašo Vidmar iz Lidl Slovenija o priložnostih, ki jih ponuja Green Star

28.9.2023

S certifikatom Green Star utrjujemo svoj ugled trajnostno naravnane zavarovalnice

O postopku pridobivanja certifikata in njegovih koristih za zavarovalnico smo se pogovarjali z Dejanom Sršetom, svetovalcem za zavarovalno pravo.

21.9.2023

Nacionalni zmagovalec Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva

Green Star je nacionalni zmagovalec evropske nagrade za spodbujanje podjetništva (European Enterprise Promotion Awards –EEPA) 2023.

2.9.2023

Drugo srečanje članov Green Star kluba

S prejemniki Green Star certifikata smo se srečali že na drugem letošnjem Green Star klubu, ki ga je tokrat gostilo podjetje Lumar hiše, v svoji vzročni hiši v Dragomlju.

20.4.2023

Prejemnik energetske nagrade 2023

Green Star je prejemnik energetske nagrade 2023, v kategoriji najboljši promocijski projekt, po izboru bralcev Časnika Finance.

19.4.2023

Želeli smo oceno, ki bo nastala na standardiziranih postopkih

Pogovor z Mealnjo Korošec iz podjetja Elan o razlogih in koristih pridobitve Green Star

1.2.2023

Prvo srečanje članov Green Star kluba

Green Star klub je namenjen prejemnikom certifikata, kjer si lahko izmenjujejo mnenja, iščejo rešitve na skupne izzive in zadrege ter se med seboj povezujejo.

25.1.2023

Slovenija je dobila prvih 18 zmagovalcev zelene preobrazbe

Slovenija je danes dobila prvih 18 zmagovalcev zelene preobrazbe, ki so za svoj prispevek in napredek na poti zelene preobrazbe pridobili certifikat Green Star.

8.12.2022

Ob pogledu na vprašalnik so zajeli sapo, ampak...

Tudi v Sloveniji imamo podjetja, ki so se pogumno podala na pot trajnostne preobrazbe, nekaj jih je tudi že dobilo certifikat Green Star. Ta izkazuje, da so na pravi poti in delajo pomembne korake pri spremembi poslovanja v podnebno nevtralno.

4.10.2022

Green Star projekt podprlo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Podpora ministrstva tudi uradna potrditev, da bo Green Star certifikat igral ključno vlogo pri opolnomočenju podjetij na poti zelenega prehoda in doseganju podnebne nevtralnosti.

4.2.2022